Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Nutrimarket Oy, Y-tunnus 2268578-4
Ruosilantie 1, 00390 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava
Anton Kiuttu / 040 594 9577

Rekisterin käyttö
Aminopörssin asiakasrekisteri.
Rekisterin tarkoituksena on pitää yhteyttä asiakkaisiin mm. sähköpostitse ja tekstiviestein.
Henkilötietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa.
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältö
1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:
etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli ja henkilötunnus.
Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
2) Mahdollinen suostumus lähettää uutiskirjeitä ja suoramarkkinointia.
4) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
5) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa suoramarkkinointia
tai tekee ostoksen.Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään
asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Nutrimarket Oy:n sisäisen verkon käyttöoikeuksia.
Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin
ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä.
Työntekijöitä sitoo Vaitiolovelvollisuus asiakasrekisterin suhteen.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi viranomaisen pyynnöstä.